STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT P107 03.2020.doc

Wizja

Chcemy stworzyć naszym wychowankom warunki harmonijnego rozwoju, zaspokajać ich indywidualne potrzeby jak również rozwijać ich wrażliwość muzyczną.
Pragniemy, aby nasi wychowankowie poprzez różne sposoby oddziaływania i poznawania muzyki byli bardziej wrażliwi oraz stawali się aktywnymi uczestnikami kultury muzycznej naszego kraju.

Misja

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata
 • rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania
 • kształtuje zainteresowania i zamiłowania muzyczne
 • ma możliwość gromadzenia różnych doświadczeń muzycznych
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • czuje się wrażliwe i potrzebne

Naszym wychowankom oferujemy:

  • miłą, serdeczną, przyjazną atmosferę
  • bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, teatralnych i plastycznych
  • możliwość poznania historii i tradycji naszego miasta
  • stałą troskę o bezpieczeństwo dzieci
  • nowoczesne metody pracy z dziećmi
  • szeroką gamę zajęć dodatkowych
  • wyjazdy na „Zieloną Szkołę”
  • wycieczki edukacyjno – rekreacyjne
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę
  • czynne uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym Krakowa
  • współpracę ze specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, wad postawy
  • smaczne, pożywne „domowe” posiłki (respektujemy diety i propozycje rodziców)
  • Rodzicom: wpływ na organizację pracy przedszkola.