Nasza kadra

Nasze Przedszkole zatrudnia  wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Większość nauczycieli  za swoje osiągnięcia w pracy wychowawczo – dydaktyczne została nagrodzona NAGRODĄ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA. Wyróżnienie tytułem „Nauczyciel z Pasją” otrzymała Anna Kędys w 2014r. oraz Barbara Brzegowa w roku 2019.

Nasza kadra systematycznie doskonali swoje umiejętności, a także zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani, pozostała część jest w trakcie awansu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

W swojej pracy stosujemy metody aktywizujące wszystkie obszary dziecięcej aktywności.

Personel pomocniczy aktywnie uczestniczy w procesie wychowania naszych wychowanków, natomiast pracownicy kuchni dbają o smaczne i zdrowe posiłki z uwzględnieniem diet i upodobań dzieci i rodziców.

Katarzyna Wolny Dyrektor Przedszkola od 2002r.

Ukończyła WSP im. KEN na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Menager oświaty, zarządzanie placówka oświatową oraz studia podyplomowe na Akademii Ignatianum “Matematycznie uzdolnione dzieci:diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja”. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa  (w 2001r. jako nauczyciel, w latach: 2005, 2009, 2013 i 2018 jako dyrektor). W 2015r. została odznaczona Złotym Medalem za długoletnią służbę. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli w zakresie wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. Przez wiele lat należała do zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Prywatnie świetnie gotuje i piecze przepyszne ciasta. Z pasją zdobywa liczne górskie szlaki. Pasjonatka muzyki ludowej. W wolnych chwilach robi na drutach oraz szydełkuje.

Irena Kunowska nauczyciel dyplomowany, absolwentka 6-letniego Studium Nauczycielskiego na kierunku Wychowanie Przedszkolne oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym. Dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. W naszym przedszkolu od 15 lat pełni funkcję Społecznego Zastępcy Dyrektora. Od około 10 lat jest współorganizatorką i prowadzącą „Międzyprzedszkolny Muzyczny Przegląd Rodzinne Kolędowanie”. Co roku czuwa nad działalnością Teatru Mamy i Taty prężnie współpracując z rodzicami. Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, patriotka lubiąca poznawać nasz kraj i zwiedzać ciekawe miejsca.
Agata Lasota nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP na kierunku Wychowanie przedszkolny specjalność nauczycielska. Ukończyła studia podyplomowe Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. Za główny cel swojej pracy stawia sobie to, by dzieci były szczęśliwe, uśmiechnięte, bezpieczne i prawidłowo się rozwijały. W przedszkolu odpowiada za organizację Konkursu na Szopkę Krakowską i Bożonarodzeniową oraz nadzoruje coroczną próbną ewakuację.
Agnieszka Stańczyk nauczyciel dyplomowany, ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie Korekcja Wad Postawy. W 2018 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. Ukończyła m.in. kurs Atreterapia w terapii ręki oraz Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Co roku odpowiada za organizację Konkursu na Szopkę Krakowską i Bożonarodzeniową. Na bieżąco prowadzi Kronikę Przedszkolną oraz zamieszcza informacje dla rodziców na tablicy Prozdrowotnej.
Marzena Jackowska nauczyciel dyplomowany, absolwentka Dwuletniego Studium Nauczycielskiego na kierunku „Nauczanie początkowe”, Studiów Magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Nauczanie początkowe”. Ukończyła również studia podyplomowe na AP „Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem” oraz studia podyplomowe na AWF “Animacja Form Taneczno – Ruchowych”. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa: w roku 2006 oraz 2013. W przedszkolu bardzo chętnie realizuje szeroko pojętą edukację artystyczną, jest współorganizatorem i współprowadzącą jesiennego i letniego Festynu Rodzinnego. Odpowiada za zamieszczanie informacji na Profilu Przedszkola na Facebooku. Prywatnie interesuje się kinem, teatrem, tańcem, dobrą literaturą i wycieczkami górskimi.
Renata Kubik Na nauczyciel dyplomowany, ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem. Ukończyła również  „Analizę stosowaną zachowania” – kurs III stopniowej terapii behawioralnej. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. Co roku jest współorganizatorem i współprowadzącą jesiennego i letniego Festynu Rodzinnego. Zainteresowania zawodowe to rozwijanie i wspomaganie myślenia twórczego u dzieci, praca z dzieckiem mającym problemy z zachowaniem społecznym i emocjonalnym. Prywatnie mama 9-letniego syna, pasjonatka książek i pieszych wędrówek górskich.
Anna Kędys nauczyciel dyplomowany, ukończyła studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. W 2014 r. otrzymała tytuł NAUCZYCIELA Z PASJĄ. Jest współorganizatorką i prowadzącą „Międzyprzedszkolny Muzyczny Przegląd Rodzinne Kolędowanie”. Co roku czuwa nad działalnością Teatru Mamy i Taty. Pełni funkcję ARSa (Animatora Rozwoju Szkoły) – odpowiada za organizację szkoleń we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Jest przedszkolnym koordynatorem ogólnopolskich akcji takich jak: Kubusiowi Przyjaciele Natury; Mamo, Tato wolę wodę; Cała Polska czyta dzieciom. Prywatnie mama dwóch synów, w wolnych chwilach czyta kryminały i uprawia swój ogród. Kocha podróżować camperem i poznawać piękno przyrody!
Barbara Plizga nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym  “Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” oraz studia podyplomowe na Akademii Ignatianum “Matematycznie uzdolnione dzieci:diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja”. Współautorka wdrażanej obecnie w naszym przedszkolu innowacji matematycznej opartej na Dziecięcej Matematyce prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej. W 2018r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, a w roku 2019 tytuł NAUCZYCIEL Z PASJĄ. Odpowiada za zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz Profilu Przedszkola na Facebooku. Współorganizatorka Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną, koordynator corocznej zbiórki Pomoc dla zwierzaka. W pracy zawodowej w sposób szczególny kładzie nacisk na edukację matematyczną, wczesne programowanie i kodowane, a także kształtowanie u dzieci szeroko pojętych postaw prospołecznych. Wolne chwile spędza w towarzystwie rodziny i znajomych, lubi czytać książki, smakować dobre jedzenie oraz podróżować pod namioty.
Katarzyna Boćko nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Ignatianum na kierunkach “Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” oraz “Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Piękne dekoracje zdobiące każdą przedszkolną uroczystość to m.in jej zasługa. Przyczynia się do zdobywania przez dzieci kompetencji językowych prowadząc na bieżąco zajęcia z języka angielskiego. Odpowiada za zamieszczanie informacji na Profilu Przedszkola na Facebooku. Prezentacje widoczne na ekranie w szatni służące przekazywaniu najważniejszych informacji to również Jej zasługa. Jej marzenie o zostaniu nauczycielem zrodziło się w Ruchu Światło- Życie, gdzie jak animatorka prowadziła spotkania i wyjazdy dla dzieci. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną i przyjaciółmi. Uwielbia dobre kino, czytanie książek i podróże, szczególnie te, które kończą się we Włoszech.
Anna Klaus-Madetko nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunkach: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W przedszkolu jest koordynatorem i organizatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Współodpowiada również za przygotowywanie dekoracji na różnorodne uroczystości przedszkolne. Współorganizator Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Prywatnie uwielbia podziwiać Zorzę Polarną oraz spacerować górskimi szlakami.