• ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 2020/2021 WAŻNE!!!!

Rodzicu,

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola od 1 września 2020 roku wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszego przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID 19 oraz wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, oświadczenia oraz upoważnienia do odbioru dzieci w roku szkolnym 2020/2021 (w związku z obowiązującą sytuację prosimy o ograniczenie liczby osób przyprowadzających i odbierających dzieci) / dokumenty w zał./ .

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

 

Nr sali Dla kogo? Godziny pracy oddziałów
Sala nr 1 Dzieci z gr. I pn.-czw. 6.30 – 16.00

pt. 6.00-16.00

Sala nr 2 Dzieci z gr. II 7.00 – 17.00
Sala nr 3 Dzieci z gr. III Pn. – czw.7.00 – 16.00

Pt. 6.30-16.30

Sala nr 4 Dzieci z gr. IV 8.00 – 17.00
Sala nr 5 Dzieci z gr. V. Pn.-czw. 8.00 -15.00

Pt 8-14.30

 

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSIMY, ABY DOSTOSOWAĆ GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH POZA GODZINACH PRACY DANEGO ODDZIAŁU DZIECI BĘDĄ PRZEBYWAĆ W GRUPIE ŁĄCZONEJ – WYZNACZONEJ NA STAŁE.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp), zakupiono lampy UV-C.

 

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi  dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego 1 rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać w wyznaczonym miejscu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

Nie musisz korzystać w obecnej sytuacji z czytnika kart, nauczyciel zapisze godzinę przyjścia i wyjścia Twojego dziecka.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załacznik nr 1_OŚWIADCZENIE RODZICA

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka

POTWIERDZENIE WOLI 2020

Procedura 107

To też może Cię zainteresować...