Podziękowania


Projekt 2014 „WIĘCEJ RUCHU W MAŁYM ZUCHU – CZYLI PRZEDSZKOLNY TOR PRZESZKÓD” – budowa toru przeszkód w ogrodzie przedszkolnym, aktywizowanie dzieci i całych Rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Projekt 2015 „JA /TEŻ/ TO UMIEM – WYRÓWNYWANIE SZANS” – doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania TIK oraz umiejętności językowych, doposażenie przedszkola w tablicę interaktywną, spotkania z wolontariuszami posługującymi się językami obcymi.Projekt 2012 „MILUSIA POMAGA ROZWIĄZYWAĆ ZADANIA” – wykorzystanie komputera do doskonalenia umiejętności matematycznych dzieci”, wyrównywania szans wśród dzieci z różnych środowisk, doposażenie przedszkola w zestawy komputerowe z oprogramowaniem SMART KIDS.
Projekt 2014 „MILUSIA ZAPRASZA DO ZABAWY” – rozwijanie aktywności ruchowej dzieci, doposażenie przedszkola w sprzęt do integracji sensorycznej.


Projekt „RAZEM BLISKO EKO” realizowanym przez Fundusz Partnerstwa finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci.pozyskanie środków na doposażenie przedszkola m.in. programy do nauki j. angielskiego, zabawki, nagrody na konkursy.


wspieranie przedszkola w jego statutowych obowiązkach, współpraca w zakresie organizacji przeglądu „RODZINNE KOLĘDOWANIE”