• Rekrutacja 2021/2022

Terminarz rekrutacji do przedszkola na rok 2021/2022

18.02-28.02 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora
 

Od 01.03 do 31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły

Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

01.03-1.04 Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte

w oświadczeniach

23.04 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach
26.04-07.05 Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora
10.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Rekrutacja uzupełniająca
24.05-01.06 Rekrutacja uzupełniająca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 3 czerwca 2020 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
24.05-02.06 Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
18.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
21.06-25.06 Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzanie woli przyjęcia
28.06 godz. 9:00 Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Pomocne linki:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.100558110.1644491078.1612436144-559983009.1591700005

7k2509

 

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w godzinach 7-16. 

Informujemy, że skany wypełnionych dokumentów można również przesyłać drogą mailową na adres: p107@op.pl

To też może Cię zainteresować...