Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe finansowane przez Gminę Miejską Kraków:

religia
– prowadzona jest w grupach dzieci najstarszych – jednak za zgodą rodziców mogą uczestniczyć także młodsze dzieci.

Zajęcia dodatkowe w całości finansowane przez Gminę Kraków to w bieżącym roku szkolnym:
taniec ludowy z elementami rytmiki – dwa razy w tygodniu, prowadzona jest w każdej grupie wiekowej przez osobę mającą bardzo dobre przygotowanie zawodowe oraz wiele ciekawych pomysłów, stosującą aktywne formy wychowania muzycznego. Dzięki temu nasi wychowankowie posiadają wiele podstawowych umiejętności muzycznych, odnoszą sukcesy w wielu konkursach.

taniec towarzyski – zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Prowadzone są przez instruktora Szkoły Tańca PASJA. Fachowość, kreatywność osoby prowadzącej pozwala dzieciom już od kilku lat odnosić sukcesy podczas przeglądów dorobku artystycznego przedszkoli krakowskich.

gimnastyka korekcyjna – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z dziećmi z 3 najstarszych grup.